2. Задачі 

Задачі цілком співпадають із задачами територіальних громад і визначаются на певні, погоджені громадами терміни.

Задачі від вересня 2017 до вересня 2020 років наступні.

1. Визначення територіальних меж адміністративно-територіальних одиниць територіальних громад.

2. Розширення складу учасників територіальних громад на базі «Суспільного договору про визнання особистого правового статусу людини та приєднання до договору територіальної громади».

3. Визначення структури і повноважних органів управління територіальними громадами.

4. Прийняття оперативних рішень на всіх рівнях адміністративно-територіального поділу громад.

5. Архівація рішень територіальних громад.

6. Інформатизація суспільства та інститутів державного управління про рішення територіальних громад.

7. Інвентаризація матеріальних активів територіальних громад.

8. Інвентаризація нематеріальних активів (в т.ч. владних повноважень, наданих інститутам державного управління для управління ресурсами територіальних громад).

9. Визначення функцій державного управління, достатньої структури, відповідного штатного розкладу, посадових інструкцій і кваліфікаційних вимог для рейтингового відбору на посади інститутів державного управління.

9. Створення віртуальної рейтингової системи на посади державного управління владними інститутами.

10. Розробка економічної моделі співпраці територіальних громад в сфері народного підприємництва і народної кооперації з комерційними та державними структурами економіки.

11. Розробка погодженої моделі самооподаткування народного підприємництва і її взаємодії з державною системою оподаткування комерції, виробництва товарів і надання послуг юридичними та фізичними особами чи апатридами.

12. Функціонально-вартісний аналіз бюджету України, як основи для розробки об'єктивної системи ціноутворення і оподаткування. 

13. Тлумачний словник законодавчого і правового поля.

14. Аналіз законодавства України на відповідність правовому полю.

15. Створення Дорадчого Кола територіальних громад та початку роботи напрямків його діяльності.

16. Створення народного експертного середовища для контролю владних повноважень та користування спільними ресурсами територіальних громад.

17. Створення повноважних представництв територіальних громад для упорядження соціальних, комунальних, виробничих та екологічних відносин суспільства.

18. Інвентаризація і системна аналітика проблематики соціального забезпечення громад, місцевого виробництва та надання послуг в громадах, екологічного стану в межах територіальних громад.

19. Формування спільного замовника з числа територіальних громад на поставку і виробництво типових технології, виробництва, систем, устроїв, приладдя, речовин, препаратів, тощо та  для забезпечення самодостатності територіальних громад.

20. Участь ресурсами територіальних громад у проектах Міжнародної науково-технологічної програми "ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО" ("ЕКОПРОФІТ").

Назад

Вперед

До початку документу