2. ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА ПРОГРАМА 

СУСПІЛЬСТВУ -

ЗВІЛЬНИТИ ЗЕМЛЮ ВІД ВІДХОДІВ, А ЛЮДСТВО ВІД ЗАГИБЕЛІ шляхом:

1. Створення нового пласту (галузі) безвідходних технологій переробки сировини у матеріали існування цивілізації для всіх базових галузей промисловості, що на сьогодні виробляють до 97% світового об’єму відходів виробництва і до 3% відходів споживання.

2. Створити нову галузь промисловості – конверсію техногенних родовищ у вторинну сировинну базу.

3. Ліквідувати шламосховища, джерела забруднення землі, води, повітря.

4. Провести рекреацію земельних і водних ресурсів від забруднюючих речовин.

3. Зменшити питомі витрати енергії на виробництво.

5. Зменшити питому металоємність виробництва.

6. Зменшити питомі логістичні витрати.

7. Зменшити вартість виробництва товарів.

8. Створити нові сировинні ринки.

УКРАЇНІ:

1. Створити індустріальне виробництво з наповненням його структури середнім і малим підприємництвом інтелектуального рівня науково-дослідних і науково-прикладних робіт.

2. У співдружності стратегічних партнерів створити нову міжнародну кооперацію базових галузей промисловості.

3. Вийти на світові сировинні і товарні ринки з новою продукцією власного виробництва.

4. Покращити макроекономічне становище країни із достатнім забезпеченням всіх державних і соціальних інститутів.

5. Перетворити країну із об’єкта в суб’єкт міжнародних відносин.

6. Забезпечити базову структуру соціального устрою унітарної республіки – територіальні громади інтелектуальним виробництвом і фінансовою самодостатністю.

7. Змінити соціально-психологічний стан ображеного притисненого меньшуватого («ще не вмерла …») раба української спільноти на стан успішної щасливої самодостатньої Людини і Громадянина унітарної республіки Україна (краще: Київська Русь, або просто історична назва «Русь», - не плутати з «Росія») із власною історією та світлим і забезпеченим майбутнім.

УЧБОВИМ ЗАКЛАДАМ: 

1. Стати Промоутером, співзасновником і координатором Програми.

2. Розширити міжнародні зв’язки і підняти престиж учбового закладу.

3. Розширити фаховий склад і покращити професійний рівень навчання.

4. Надати позитивний настрій до перспектив працевлаштування студентів.

5. Розвинути ініціативність студентського і викладацького складу.

6. Залучити додаткові кошти до матеріально-технічного і фінансового забезпечення освітнього процесу, допомоги студентам, заробітної плати викладачам, будівництва нових корпусів навчання, науково-експериментальної бази, проживання студентів, викладачів і гостей Університету. 

Назад

Вперед

До початку документу