7.1. ВАРІАНТИ УЧАСТІ У "НАРОДНІЙ КООПЕРАЦІЇ"

Дійсне і асоційоване членство у Споживчому товаристві "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ" (надалі – товариство).

І дійсне і асоційоване членство не мають обмежень і різниці у економічній діяльності товариства. Дійсне членство надає право голосу на загальних зборах, асоційоване – ні. Загальні збори складають уповноважені особи територіальних громад за адміністративно-територіальним поділом України.

Для того, щоб стати членом Товариства, необхідно сплатити вступний і пайовий внески, пройти ідентифікацію і підписати Погодження-зобов’язання із Статутом товариства.

Особистий рахунок ресурсного фінансування кооперації – внутрішня електронна система розрахунків всіх членів Товариства, що дозволяє всередині кооперації: продавати і купувати товари і послуги за внутрішніми цінами; накопичувати ресурсні зобов’язання; отримувати кредити ресурсними зобов’язаннями; обмінюватись ресурсними зобов’язаннями; вносити додаткові паї, інвестиції, будь-які матеріальні і нематеріальні активи, коштами і трудовими витратами; вкладати і виймати через обслуговуючий банк будь-яку валюту з відповідними змінами на особистому рахунку бюджетного фінансування.

Краудфандінг - народне благодійне фінансування. Під фінансуванням треба розуміти будь-яку форму передачі у власність Товариства грошей, трудових витрат, майнових і немайнових прав на будь-які активи.

Краудінвестинг – народні інвестиції.  

Краудфандінг і краудінвестинг – цільове ресурсне забезпечення, що оприлюднюється офіційною офертою Товариства.

Реалізація, закупка та обмін товарів і послуг, довгострокове користування і лізинг між членами Товариства доступні для Вас за внутрішніми цінами кооперації.

Територіальні громади, як комплексний замовник – мета нашої економіки.

Нас цікавить технічна та конструкторська документація, інвестування та будівництво об'єктів виробництва і споживання від рівня домашнього господарства до об'єктів промисловості.

Нас цікавлять пропозиції громадян і юридичних осіб України на придбання і використання об'єктів впровадження технологій і виробництв.

Об'єкти можуть відноситися до приватної, колективної і корпоративної власності, прав територіальних громад на загальне неподільне майно.

Об'єктами території України можуть бути невгіддя, техногенні родовища, недобудови або ті, що прийшли в непридатність будівлі, площадки та майнові комплекси.

Об'єктами території інших держав може бути нерухомість, автомобільний, морський і повітряний транспорт, техніка, обладнання, інше майно і послуги, придатні для обміну, оренди, лізингу, задоволення статутних завдань СТ "Народна кооперація" і соціальних запитів його споживачів.

Нас цікавить співпраця з професіоналами - експертами різних видів діяльності суспільства, науки і техніки, виробництва, сільського та комунального господарства.

Нас цікавлять позитивно налаштовані життєво активні люди, які щиро вірять і роблять все від них залежне для процвітання України.

Будемо вдячні за інформування Вами про нашу пропозицію вдома, на роботі, на відпочинку, в межах і за межами України та в соціальних мережах Інтернету своїх рідних і близьких, знайомих і співробітників, друзів і всіх небайдужих до майбутнього нашої Батьківщини – України. Наше майбутнє залежить від кожного з нас – особисто!

Запрошуємо до участі та співпраці у нашому товаристві.

З повагою, правління СТ "Народна кооперація"

Назад

Вперед

До початку документу