7.7. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО СТАТУТУ-ДОГОВОРУ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ"

(ЗРАЗОК ПИСЬМОВОЇ ФОРМИ)


Я, людина і громадянин республіки Україна 

__________________________________________________________________________________________________________

(фамілія, ім’я по батькові повністю)

Паспорт _________________________________________________________________________________________________

(серія, номер, ким, коли виданий)

Прописаний ____________________________________________________________________________________________

(адреса повністю)

Проживаю ______________________________________________________________________________________________

          (адреса повністю)

Телефони: _______________________________________________________________________________________________

Електронні адреси: _____________________________________________________________________________________

Сайти: ___________________________________________________________________________________________________

Керуючись пунктом 17.2 статті 17 "Статут в якості договору" розділу VIIІ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" Статуту Споживчого товариства "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ" (надалі – ТОВАРИСТВО), статті 633 "Публічний договір", статті 634 "Договір приєднання" Статті 639 "Форма договору" Цивільного кодексу України,

ПОВІДОМЛЯЮ НАСТУПНЕ:

1. Погоджую  діяльність ТОВАРИСТВА.

2. Зобов’язуюсь виконувати Статут ТОВАРИСТВА.

3. Погоджую використання моїх персональних даних всередині ТОВАРИСТВА.

4. Приєднуюсь до участі в діяльності ТОВАРИСТВА в якості

____________________________________________________ЧЛЕНА ТОВАРИСТВА.

                                         (дійсного чи асоційованого)

5. Свою практичну участь у ТОВАРИСТВІ визначаю в якості 

___________________________________________________________________________________________________________

(виробника, продавця, надавача послуг, споживача)

6. Погоджую і зобов’язуюсь сплачувати збір на витрати кооперації ТОВАРИСТВА на рівні 3% з оберту продукції кооперації.

7. Погоджую сплату готівкових і безготівкових коштів на рахунок ТОВАРИСТВА у БриватБанку для забезпеченні внутрішніх безготівкових не грошових господарських операцій кооперації ТОВАРИСТВА.

8. Погоджую неприбутковий статус ТОВАРИСТВА, використання доходів ТОВАРИСТВА на цілі розвитку, соціальні потреби членів кооперації у відповідності до Статуту ТОВАРИСТВА.

9. При вилученні із ТОВАРИСТВА своїх матеріальних, нематеріальних активів і грошей, зобов’язуюсь на своєму бухгалтерському і господарському обліку сформувати баланс доходів і витрат, самостійно сплатити податки до бюджету України і відповідності із діючим законодавством, - не уникати оподаткування у будь-якій формі.

10. За достовірність інформаційних даних і документів, що мною надаються, законність господарських операцій в своїй кооперації з ТОВАРИСТВОМ Я несу персональну відповідальність.

11. На підтвердження свого членства у ТОВАРИСТВІ сплачую:

11.1. вступний внесок – 20 гривень;

11.2. пайовий внесок - __________________________________ гривень.

(сума прописом)

12. Для роботи кооперації додатково вношу матеріальні і нематеріальні активи у відповідності з ДОДАТКОМ № 2.

ДОДАТОК № 1 – копія паспорту ______(____________________) аркушів.

                                                                                                        (кількість прописом)

_________________       _______________________________ "___"__________ 2017 р.

(підпис, фамілія, ініціали, дата)

Назад

Вперед

До початку документу