7.3. ЩЕ БІЛЬШЕ АРГУМЕНТІВ "ЗА" НАРОДНУ КООПЕРАЦІЮ

Треба розрізняти 2 принципово різні системи економіки:

1. Відкрита економіка держави з податком на додану вартість і податком на дохід.

2. Закриту економіку виробничої і споживчої кооперації з витратами на підтримання системи кооперації на рівні 3-4% від оберту.

Порівняння систем треба робити при аналізі формування собівартості і вартості продукції, ефективності реінвестицій прибутку виробництва для нарощування об’ємів виробництва.

На підставі порівняльного аналізу цих економічних систем можна зробити наступні ВИСНОВКИ:

1. Закрита економіка кооперації не підштовхує виробника до:

1.1. фіктивного завищення собівартості з метою зменшення бази оподаткування;

1.2. використання додаткових контрагентів для виведення грошей за кордон з метою їх збереження від оподаткування;

1.3. реінвестицій із-за кордону грошей у власне виробництво за умов відсутності способів збереження цих коштів на території виробництва.

2. Реінвестиція прибутку у виробництво по закритій  схемі кооперації дає можливість збільшити за рік об’єм виробництва у 6,42 рази, що у півтора рази більше за гіпотетичну можливість відкритої схеми.

3. Вартість одиниці товару для покупця (члена кооперації) у закритій схемі у порівнянні із відкритою схемою на 13,98% менше.

4. Реінвестиції дозволяють освоїти за рік виробництво замість 12-ти місячних об’ємів - 34,8 місячні об’єми.

5. Сумарний збір на витрати кооперацію 3% з оберту більший в 1,74 рази за податок на прибуток 18%, що дає можливість більш ефективного розвитку заритої системи.

6. ПДВ - податок перегрітої, а не дефіцитної економіки, і повинен застосовуватись тільки у тих випадках, коли треба призупинити стрімкий розвиток виробництва, а не навпаки.

7. Підтверджуються попередні аналізи і розрахунки щодо бюджету України: "За відсутності ПДВ для забезпечення внутрішнього ринку країни податок 3% з оберту більш ніж достатній". Це дасть можливість збільшувати ВВП країни не на 3% на сотні відсотків на рік.

8. Аналіз чітко обґрунтовує кримінальну антинародну спрямованість закликів до відкритого внутрішнього ринку для зовнішнього ринку з причин:

8.1. навмисного гальмування економіки за рахунок вилучення оперативних коштів з оберту на ПДВ;

8.2. прямого перекладання коштів із кишень голодних громадян України до кишень ситих учасників зовнішнього ринку за рахунок покупки товарів і послуг з урахуванням спекулятивної націнки (різниці верхньої і нижньої цін ринку). Це пограбування, обкрадання і геноцид власного народу.

9. Ефективність  і успіх кооперації залежать від масовості учасників і повноти ланцюгів виробництва і споживання – від видобутку і переробки сировини до, споживання, переробки відходів виробництва і споживання.

10. Масовість народної кооперації в масштабах країни дасть можливість еволюційного переходу до нової економічної моделі народовладдя.

 Назад

Вперед

До початку документу