1. СПІВРОБІТНИЦТВО ПРОГРАМИ І СИСТЕМИ

Міжнародна науково-технологічна програма "ЕКОЛОГІЯ - ЦЕ ВИГІДНО" http://ecoprofit.mozello.ru (надалі – Програма, або «ECOPROFIT») створюється на базі серії нових екологічних надприбуткових технологій виробництва «зрілих товарів» базових галузей промисловості.

Програма створюється як міжнародна платформа для складання нових технологій - технологічних ланцюгів з відомих і тих, що давно і надійно (повсюдно в усьому світі) працюють, технологічних переділів. Нові комбінації мають нову якість – екологічний, економічний і соціальний ефект.

Оскільки для роботи на внутрішній ринок в якості принципово нової галузі промисловості урядовими колами Програма не була прийнята, автор орієнтує основний напрямок роботи Програми на зарубіжне партнерство.

Ідея полягає у зборі на одному майданчику Програми володарів технологічних переділів з різних країн світу. Пропонуються нові протоколи зв’язку між технологічними переділами і схема співробітництва між володарями технологічних переділів, що у спільних підприємствах проектів принесе всім учасникам значний додатковий прибуток.

1-5% доходу проектів Програми цілком достатньо для того, щоб окупити стартові витрати і витрати майбутніх періодів на старт-апи нових проектів розвитку.

Внутрішній ринок для Програми може скластися, тільки у випадку набуття територіальними громадами України якостей:

- фактичного власника об'єктів впровадження проектів (у відповідності до Конституції України);

- комплексного замовника на технології з новою економічною системою ціноутворення і оподаткування.

Для досягнення цих та багатьох інших, необхідних громадам якостей, необхідна окрема нова соціальна технологія.

В якості такої соціальної технології формування внутрішнього ринку інноваційних технологій України автором Програми запропоновано створити «Систему прийняття оперативних рішень територіальних громад України» (далі - Система).

1-5% доходу спільних проектів Програми і Системи буде цілком достатньо для того, щоб окупити стартові витрати і витрати майбутніх періодів на старт-апи нових проектів розвитку Системи.

Замовником створення Програми виступає її автор.

Замовниками створення Системи виступає:

- «Дорадче коло територіальних громад України»;

- «Міжнародна науково-технологічна програма «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО».

ПРОПОНУЄТЬСЯ залучити до участі та впровадження Програми і Системи:

- «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (надалі – Університет Україна, або УУ»;

- «Академію інженерних наук України (надалі – Академія, або АІНУ)»;

- Механо-машинобудівний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

- Інститут інформаційно-комунікаційних технологій та систем Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

- інші освітні, наукові та прикладні інститути України.

Для впровадження, проекти (технологій) створення Програми http://ecoprofit.mozello.ru/socalzacja/page-1/perelk-tematik-tehnologchnih-perelkv-programi/ і Системи http://ecoprofit.mozello.ru/socalzacja/page-1/temi-tehnologchn-peredli-sistemi/ розділені на технологічні переділи (фрагменти) за темами науково-практичних робіт технологічного і соціального характеру. Якщо кожну тему (міні-проект) виконати і з'єднати потрібними протоколами зв'язку, то і Програма і Система http://ecoprofit.mozello.ru/socalzacja/page-1/povnij-perelk-tem-programi-sistemi/почнуть свою роботу в режимі самодостатньої самостійної регуляції.

Враховуючи значимість для Республіки Україна Програми і Системи, ми «ставимо ставку» на ентузіастів і патріотів, які готові «ризикнути» частиною свого часу заради досягнення головної мети - спроможності та самодостатності кожної Людини й Громадянина.

Близько 200 тем ми пропонуємо викладачам і студентам для того, щоб взяти участь в побудові Програми та Системи. Перелік тем не виключний, у процесі роботи буде спільно доповнюватись і коригуватись.

Ми оголосили про те, що кожна людина, яка витратила свій сукупний час (трудову участь) на створення Програми та Системи, - внесла свій внесок у загальну справу за принципом народного фінансування (краудфандінг). Якщо спільна згуртованість і розрахункова ритміка нашого живого організму спрацюють правильно, дружно і своєчасно, то ми вже на першому етапі створення Програми та Системи, отримаємо значний економічний ефект, зможемо повернути витрачені кошти (матеріальні і нематеріальні активи) у грошовому еквіваленті і видати премію з коефіцієнтом 2,25 від вкладених коштів (зусиль). Кожна нормо-година трудовитрат на Програму та / або Систему оцінюється $ 10. Витрати часу на роботу над тематиками науково-практичних робіт будуть враховуватись Організаційним комітетом Програми на підставі існуючих норм і правил виконання науково-практичних робіт і учбових процесів. Склад Організаційного комітету Програми – замовник, його представники, керівники учасників розробки, викладачі і студенти.

Попередній перелік тем технологічних переділів Програми та Системи з пропозиціями для їх виконання викладачами і студентами дані в документах:

- Проект впровадження Програми «ЕКОЛОГІЯ - ЦЕ ВИГІДНО» в тематиках (проектах) науково-прикладних робіт на прикладі можливого співробітництва з Програмою «Горизонт 2020»;

- Перелік тем науково-прикладних робіт обґрунтування Структури та дієвості «Системи Прийняття оперативних рішень територіальних громад України».

Ядром створення Системи є програмне забезпечення, до якого є особливі вимоги.

Програмне забезпечення повинно бути розміщено у файловому обміннику типу «МУЛ» і робити за принципом хмарних технологій. Після знищення будь-якого з Клієнтів Системи, при новому запиті з будь-якого нового носія із наданням відповідного коду, останні данні, що загружались до Системи від знищеного Клієнта разом з програмним забезпеченням Системи і Клієнта, повинні бути поновлені.

Клієнтами Системи є Люди і Громадяни, що визнали статус, згодні з положеннями … та підписали Договір приєднання до своєї територіальної громади за місцем проживання, уповноважені територіальними громадами особи, народні підприємці, члени Дорадчого кола територіальних громад України, об’єднання територіальних громад, територіальних громад села, селища, міста, району, області, республіки.

Логіка Системи. Якщо Людина і Громадянин в своїй особі підписує в електронній формі Договір приєднання, йому надається особистий кабінет в територіальній громаді за місцем проживання. Реєстрація згодом підтверджується (процес верифікації) уповноваженою особою територіальної громади. На мапі України з’являється ще одна точка з координатами і обмеженими реквізитами учасника територіальної громади.

Уповноважена особа територіальною громадою проводить верифікацію нового учасника громади, визначає межі його участі у діяльності громади і відповідного цій участі права голосу при визначенні тих, чи інших питань громади. Кожна громада має свій електронний кабінет. Кабінет має повні закриті і відкриті характеристики території і громади, її учасників, задачі, рейтингову систему, систему прийняття рішень на колі, бухгалтерію, економіку.

Громади, виходячи із специфіки територіального устрою та життєвих потреб, формують колективні замовлення на впровадження технологій і виробництв.

Назад

Вперед

До початку документу