1. МІЖНАРОДНІ УГОДИ

 

Назва документу URL-адреса Формат
  МІЖНАРОДНЕ РАТИФІКОВАНЕ ПРАВО  
001.1 Загальна декларація прав людини http://kr-admin.gov.ua/mol/molod/2.pdf pdf
001.2 Загальна декларація прав людини, RU http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015/conv doc
001.3 Загальна декларація прав людини, UA http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015/conv doc
002 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_042/conv   doc
003 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_043/conv doc
004 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_004/conv doc
005 Конвенція про права дитини http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021/conv doc
006 Європейська хартія місцевого самоврядування http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036/conv doc
  ВНУТРІШНЄ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ  
007 Декларація про державний суверенітет України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-12/conv doc
008 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv doc
009 Кримінальний кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/conv doc
010 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/conv doc
011 Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_158/conv doc
012 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12/conv doc
013 Закон України «Про інвестиційну діяльність» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12/conv doc
014 Закон України «Про інноваційну діяльність» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15/conv doc
015 ЗУ «Про органи самоорганізації населення» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2625-14/conv doc
016 ЗУ «Про міжнародні договори України» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1906-15/conv doc

Назад

Вперед

До початку документу