7.8. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЄДНАННЯ
ДО СТАТУТУ-ДОГОВОРУ
СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ"

(ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ПРИЄДНАННЯ)

Я, людина і громадянин республіки Україна,

керуючись пунктом 17.2 статті 17 "Статут в якості договору" розділу VIIІ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" Статуту Споживчого товариства "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ" (надалі – ТОВАРИСТВО), статті 633 "Публічний договір", статті 634 "Договір приєднання" Статті 639 "Форма договору" Цивільного кодексу України, 

ПРИЄДНУЮСЬ ДО СТАТУТУ-ДОГОВОРУ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ" І 

ПОВІДОМЛЯЮ НАСТУПНЕ.

1. Погоджую  діяльність ТОВАРИСТВА.

2. Зобов’язуюсь виконувати Статут ТОВАРИСТВА.

3. Погоджую використання моїх персональних даних всередині ТОВАРИСТВА.

4. Погоджую і зобов’язуюсь сплачувати збір на витрати кооперації ТОВАРИСТВА на рівні 3% з оберту продукції кооперації.

5. Погоджую сплату готівкових і безготівкових коштів на рахунок ТОВАРИСТВА у БриватБанку для забезпеченні СВОЇХ внутрішніх безготівкових господарських операцій у кооперації ТОВАРИСТВА.

6. Погоджую неприбутковий статус ТОВАРИСТВА, використання доходів ТОВАРИСТВА на цілі розвитку, соціальні потреби членів кооперації у відповідності до Статуту ТОВАРИСТВА.

7. При вилученні із ТОВАРИСТВА своїх матеріальних, нематеріальних активів і грошей, зобов’язуюсь на своєму бухгалтерському і господарському обліку сформувати баланс доходів і витрат, самостійно сплатити податки до бюджету України і відповідності із діючим законодавством, - не уникати оподаткування у будь-якій формі.

8. За достовірність інформаційних даних і документів, що мною надаються, законність господарських операцій в своїй кооперації з ТОВАРИСТВОМ Я несу персональну відповідальність.

9. Мої персональні дані і умови кооперації
 Назад

Вперед

До початку документу