2. ВВЕДЕННЯ

Відповідно до міжнародного права всі без виключення homo sapiens, народжені на планеті Земля, в т.ч. і на території України є Люди.

Люди мають права, свободи і обов’язки перед суспільством.

Організація об’єднаних націй (ООН) в особі створених нею інститутів визнана міжнародним захисником прав і свобод будь-якої Людини перед державами, в яких мешкають Люди.

За територіальною приналежністю до країн (держав) Люди є Громадянами.

Громадянство – приналежність до країни, нації і національності, соціально-політичного і державного устрою.

Від народження Людини в будь-якій країні, держава, як уповноважений народом орган країни, бере на себе зобов’язання піклуватись про народжену Людину, як майбутнього громадянина.

Від імені народу держава зобов’язана забезпечити достатні економічні і соціальні умови фізичного і розумового розвитку  Людини до терміну, коли ця Людина зможе свідомо назвати себе Громадянином, взяти на себе зобов’язання Громадянина і особисто відповідати за цими зобов’язаннями.

Держава, у свою чергу, як уповноважений народом орган, забезпечує цього Громадянина відповідними до її віку правами і свободами,

Документарним підтвердженням таких договірних умов між народом в особі держави і Громадянином повинен бути паспорт.

Паспорт – документ, як результат постійної верифікації і ідентичності Людини і Громадянина на визначеній адміністративно-територіальній одиниці країни постійного проживання.

Функціями ідентифікації за згодою з народом можуть бути і інші документи.

Конституція України закріплює за Людиною і Громадянином права і свободи, які є не вичерпними.

Відмова від громадянства (права називатися Громадянином) повинна тягнути за собою розрив договору між народом в особі держави і Громадянином, позбавляти народ від відповідальності по зобов’язаннях до такого Громадянина, реалізувати права народу на відшкодування завданих таким Громадянином збитків.

Порушення прав і свобод Громадянином інших громадян держави і самої держави (народу), повинне тягнути принаймні адекватну відповідь (обмеження прав і свобод) народу до цього Громадянина, компенсувати громадянам особисто і народу (державі) сукупно завдані порушником збитки за такі порушення.

Оскільки «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ», то виконання цієї норми прямої дії Конституції України треба виконувати.

Місцеве самоврядування є основою народовладдя.

Потрібен механізм виконання норми прямого місцевого народовладдя, що буде забезпечувати права і свободи Людини і Громадянина унітарної Республіки Україна в цілому, не спотворюючи норми права і правосуддя.

В якості такого механізму пропонується впровадження «Системи прийняття оперативних рішень територіальних громад України» (надалі – Система).

Назад

Вперед

До початку документу