8. ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ

УНІВЕРСИТЕТ «Україна» ПРОПОНУЄ ПЛАТФОРМУ 

ДЛЯ РОЗРОБКИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЕКОЛОГІЧНОГО, ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО УСТРОЮ

 

Опубліковано 04.04.2017 р. в Газеті "Голос України"

 

Недержавний освітній заклад ВМУРоЛ «Україна», створений 16 років тому, вже в нових корпусах студентського містечка по вул. Львівська, 23, у Києві та у 33-х філіях інших міст країни, під головуванням президента університету Петра Михайловича Таланчука, стрімко набирає обертів свого розвитку.

Університет «Україна», як безприбуткова освітня організація надає студентам знання за 46 спеціальностями. Понад 75% професорів, докторів, кандидатів наук мають державні нагороди та відзнаки. В університеті створено ефективне студентське самоврядування. Далеко не кожний навчальний заклад на відміну від Університету «Україна» може забезпечити повноцінне навчання для людей з особливими потребами. Окрім теоретичних знань Університет «Україна» надає і практичні навички роботи, випускає в світ соціально адаптованих спеціалістів. Окрім освітніх задач, університет вирішує і основну задачу виховання позитивного ставлення (і активної життєвої позиції) Людини і Громадянина до сім’ї, громади, суспільства, оточуючого середовища і держави.  Постійну теоретичну, методичну допомогу і науковий супровід надає університету партнер науково-виховного процесу Науково-дослідний інститут «Верховенства права і правосуддя» в особі голови правління інституту Коцюби Олександра Павловича, його заступника Приходько Артура Миколайовича і наукового співробітника Петроченкова Валентина Георгійовича.

З метою розширення міжнародного партнерства в науково-технічних галузях та адаптації учбового процесу до соціально-економічних процесів сьогодення Університет «Україна» разом з НДІ «Верховенства права і правосуддя» прийняли рішення про участь у впровадженні на базі Університету «Україна» міжнародної платформи старт-ап проектів (нових екологічних технологій) «Міжнародної науково-технологічної програми «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО» (далі – Програма), та  соціальної технології створення внутрішнього ринку країни «Системи прийняття оперативних рішень територіальних громад України» (далі – Система). Студенти, викладачі, науковці і спеціалісти точних і гуманітарних наук зі складу Університету «Україна», його вітчизняних та закордонних партнерів вперше в історії України братимуть участь у колективному процесі створення технологій макроекономічного, екологічного і соціального рівня.

Коротко про базові ідеологічні і організаційні засади Програми і Системи, як триєдину задачу технологій екологічного, економічного і соціального устрою, розповімо у нашій статті.

Малим колективом співавторів за малий проміжок часу було проаналізовано ряд основних технологій переробки сировини у проміжний товарний продукт. Аналіз базових галузей промисловості показав, що:

- на цій первинній стадії виробництва утворюється основна маса світових відходів виробництва, що в десятки разів перевищує об’єм цільових продуктів;

- ця стадія виробництва суспільством в гонитві за надприбутками несправедливо забута, залишена майже без уваги і модернізації вже більше як сто років;

- утворення відходів здорожчує виробництво і вартість товарів;

- накопичення відходів змінює навколишнє середовище до стану, не придатного для проживання високоорганізованих живих організмів;

- при збереженні темпів накопичення відходів фізіологічно придатне вікно для життя людини на Землі закриється через лічені десятки років;

- відходами майже ніхто не займається через  відсутність економічної доцільності;

- витрати на збереження осередків відносно чистого екологічного середовища лягають на собівартість життя соціуму, обтяжують і без того складні соціальні умови виживання простих людей.

Близько 97% відходів створюється на етапі виробництва, близько 3% - на етапі споживання. Відходи споживання повинні розділятися на неорганічні, органічні, підлягати повторному використанню у виробництві та споживанні. 

Відходи виробництва в кращому разі на половину безпечні, інші змінюють надра, поверхню, воду і повітря Землі, швидко зменшуючи ареал проживання людства. 

Основна маса відходів виробництва (шлами типу «білих» і «червоних», сірчанокислий, відходи чорної і кольорової металургії, рідини, розчини органіки і суспензії важких металів, стоки, розсоли, гази ...) утворюється на етапі первинної переробки сировини при створенні вторинної сировини - «зрілого товару», або «матеріалів» базових галузей промисловості (луг і кислота, сода, хлор, добрива, металургійні напівфабрикати, глинозем, двоокис титану, ...). 

У першу чергу, від цього етапу життєдіяльності залежить майбутнє людства.
Саме цей етап, у тому числі і генерація вуглекислого газу, повинен бути безвідходним.

Колектив співавторів, враховуючи те, що будь-яка існуюча в світі нова технологія, є не що інше, як нова суперпозиція існуючих технологічних переділів, склав більше ста нових комбінацій, поєднав їх новими протоколами зв’язку і отримав на них патенти України.

Після одержання патенту на «Комплексний спосіб використання сполук мангану для переробки неорганічних хлоридів», який за дуже обмежених умов має більше 87 мільярдів 178 мільйонів 291 тисячі 200 комбінацій, на 48 з яких вже були отримані патенти, автори тимчасово призупинили процес патентування. На безглузду роботу подальшого патентування майже сотні мільярдів технологій часу не вистачить, а пріоритет і так вже визначений.    

До колективу співавторів технологій увійшли: лауреат Державної премії СРСР Білоконь Євген Миколайович, один з творців і керівників йодобромної промисловості СРСР; к.х.н. Дульнев Петро Георгійович, видатний винахідник сучасності, автор близько 500 винаходів і більше 350 патентів та  Петроченков Валентин Георгійович, аналітик, проектний менеджер, автор і засновник низки проектів, наукових напрямів галузей промисловості, які мають стратегічне значення для економіки, екології та соціуму.

Що ми створили?

Ми створили новий напрямок економічно вигідних безвідходних енергозберігаючих надприбуткових технологій виробництва «зрілих товарів» базових галузей промисловості і конверсії техногенних родовищ у вторинну сировинну базу.

Економічні розрахунки показують можливість створення нових галузей промисловості, розробку нових і збіднених на цільовий продукт родовищ, капіталізацію техногенних відходів на балансі підприємств до сотень разів, одержання додаткових макроекономічних прибутків, що на багато перевищують бюджет України. Впровадження таких технологій не потребує стартового перерозподілу ринку, дає можливість забезпечити армію, науку, медицину, інші соціальні інститути за рахунок створення нових індустріальних потужностей.

Нажаль, багаторазові пропозиції до влади, закінчуються саботажем середнього рівня управління. Час іде, - ряди науковців рідіють. У владних коридорах панує войовнича безграмотність і безпринципна корупція, - зрада національним інтересам за можливість урвати шматок із горла незахищених верств населення.

Людство освоїло ядерну енергію, розшифрувало генну структуру, полетіло в космос, створило унікальні інформаційні технології, але скороченням відходів виробництва та їх утилізацією так по справжньому і не зайнялося. - Це не вигідно особисто підприємцю. ЖАДІБНІСТЬ рухає соціумом і буде ним рухати далі аж до повного самознищення, якщо її мотивовано не використовувати на благо. 

Цими технологіями ми запропонували задовольнити мотивоване людське бажання («ЖАДІБНІСТЬ») і почали стверджувати, що всі перепони на шляху гармонії Природи і Цивілізації з цього моменту будуть відсутні, оскільки «ЕКОЛОГІЯ - ЦЕ ВИГІДНО».

Після багатьох років намагань створення власного виробництва, впровадження технологій на сторонніх підприємствах, відвертого грабіжництва та злодійства, на тлі повсюдного безправ’я та знищення індустріальної економіки, співавтори, вважаючи створені технології є корисними не тільки для нашої держави, але й для усього світу, дійшли висновку про необхідність зміни формату спілкування з представниками виробництва, міністерств, відомств, влади загалом. Для паралельного, а не послідовного впровадження технологій ми створюємо «Міжнародну науково-технологічну програму «ЕКОЛОГІЯ - ЦЕ ВИГІДНО» http://ecoprofit.mozello.ru/.

Ми, як і раніше, пропонуємо дати шанс на виживання нашим дітям. Пропонуємо врятувати Природу через участь у Програмі «ЕКОЛОГІЯ - ЦЕ ВИГІДНО».

Для чого  потрібна Програма суспільству? Щоб звільнити Землю від відходів, а людство від загибелі шляхом:

1. Створення нового пласту (галузі) безвідходних технологій переробки сировини у матеріали існування цивілізації для всіх базових галузей промисловості.

2. Створення нової галузі промисловості – конверсії техногенних родовищ у вторинну сировинну базу.

3. Ліквідації шламосховищ, джерел забруднення землі, води, повітря.

4. Проведення рекультивації земельних і водних ресурсів від забруднюючих речовин.

5. Зменшення питомих витрат енергії на виробництво.

6. Зменшення питомої металоємності виробництва.

7. Зменшення питомих логістичних витрат.

8. Зменшення вартості виробництва товарів.

9. Створення нових сировинних ринків.

Для чого  потрібна Програма країні?

Щоб створити індустріальне виробництво з наповненням його структури середнім і малим підприємництвом інтелектуального рівня науково-дослідних і науково-прикладних робіт.

Аби у співдружності стратегічних партнерів створити нову міжнародну кооперацію базових галузей промисловості.

Щоб вийти на світові сировинні і товарні ринки з новою продукцією власного виробництва.

Щоб покращити макроекономічне становище країни із достатнім забезпеченням всіх державних і соціальних інститутів.

Щоб перетворити країну із об’єкта в суб’єкт міжнародних відносин.

Аби забезпечити базову структуру соціального устрою унітарної республіки – територіальні громади -- інтелектуальним виробництвом і фінансовою самодостатністю.

Щоб змінити соціально-психологічний стан ображеного, меньшовартісного раба української спільноти на стан успішної, щасливої, самодостатньої Людини і Громадянина унітарної республіки Україна  із власною історією та світлим і забезпеченим майбутнім.

Розрахунок – на міжнародне партнерство

Програма створюється як міжнародна платформа для складання нових технологій - технологічних ланцюгів з відомих і тих, що давно і надійно (повсюдно в усьому світі) працюють, технологічних переділів. Нові комбінації мають нову якість – екологічний, економічний і соціальний ефект.

Оскільки урядовими колами (для роботи на внутрішній ринок в якості принципово нової галузі промисловості) Програма не була прийнята, автор орієнтує основний напрямок її роботи на зарубіжне партнерство.

Ідея полягає у зборі на одному майданчику Програми володарів технологічних переділів з різних країн світу. Пропонуються нові протоколи зв’язку між технологічними переділами і схема співробітництва між володарями технологічних переділів, що у спільних підприємствах проектів принесе всім учасникам значний додатковий прибуток.

1-5% доходу проектів Програми цілком достатньо для того, щоб окупити стартові витрати і витрати майбутніх періодів на старт-апи нових проектів розвитку.

Внутрішній ринок для Програми може скластися, тільки у випадку набуття  територіальними громадами України таких якостей:

- фактичного власника об'єктів впровадження проектів (у відповідності до Конституції України);

- комплексного замовника на технології з новою економічною системою ціноутворення і оподаткування.

Для досягнення цих та багатьох інших, необхідних громадам якостей, необхідна окрема нова соціальна технологія.

В якості такої соціальної технології формування внутрішнього ринку інноваційних технологій України і запропоновано створити «Систему прийняття оперативних рішень територіальних громад України».

1-5% доходу спільних проектів Програми і Системи буде цілком достатньо для того, щоб окупити стартові витрати і витрати майбутніх періодів на старт-апи нових проектів розвитку Системи.

Логіка роботи Системи полягає в особистому усвідомленні Людиною і Громадянином свого місця у суспільстві, активної життєвої позиції в управлінні в своєю територіальною громадою, процесами творення і управління державою шляхом відповідального вираження своєї думки в Системі.

Цілі Системи цілком співпадають з цілями територіальних громад:

1. Самовизначення, статус (роль і місце) Людини і Громадянина у територіальних громадах.

2. Самодостатність Людини і Громадянина у територіальних громадах.

3. Згуртованість і дієздатна система прийняття оперативних рішень громад на всіх рівнях адміністративно-територіального поділу.

4. Народовладдя та еволюційне повернення до верховенства права унітарної Республіки України.

5. Сильні громади – сильна державна влада унітарної Республіки Україна.

6. Індустріальна економіка – основа інтелектуального середнього та малого підприємництва територіальних громад.

7. Нова регуляторна політика ціноутворення та оподаткування внутрішнього ринку, як основа взаємовідносин із зовнішнім ринком.

8. Суб’єктність і державний суверенітет унітарної Республіки Україна.

ПРОПОНУЄТЬСЯ залучити до участі та впровадження Програми і Системи всіх небайдужих до успішного індустріального інтелектуального розвитку країни.

Для впровадження проекти (технологій) створення Програми і Системи розділені на технологічні переділи (фрагменти) за темами науково-практичних робіт технологічного і соціального характеру. Якщо кожну тему (міні-проект) виконати і з'єднати потрібними протоколами зв'язку, то і Програма, і Система почнуть свою роботу в режимі самодостатньої самостійної регуляції.

Враховуючи значимість для Республіки Україна Програми і Системи, ми «ставимо ставку» на ентузіастів і патріотів, які готові «ризикнути» частиною свого часу заради досягнення головної мети - спроможності та самодостатності кожної Людини й Громадянина.

Близько 200 тем ми пропонуємо викладачам і студентам для того, щоб взяти участь в побудові Програми та Системи. Перелік тем не виключний, у процесі роботи буде спільно доповнюватись і коригуватись.

Ми оголосили про те, що кожна людина, яка витратила свій сукупний час (трудову участь) на створення Програми та Системи, - зробила свій внесок у загальну справу за принципом народного фінансування (краудфандінг). Якщо спільна згуртованість і розрахункова ритміка нашого живого організму спрацюють правильно, дружно і своєчасно, то ми вже на першому етапі створення Програми та Системи, отримаємо значний економічний ефект, зможемо повернути витрачені кошти (матеріальні і нематеріальні активи) у грошовому еквіваленті і видати премію з коефіцієнтом 2,25 від вкладених коштів (зусиль). Кожна нормо-година трудовитрат на Програму та / або Систему оцінюється в $ 10. Витрати часу на роботу над тематиками науково-практичних робіт будуть враховуватись Організаційним комітетом Програми на підставі існуючих норм і правил виконання науково-практичних робіт і учбових процесів. Склад Організаційного комітету Програми – замовник, його представники, керівники учасників розробки, викладачі і студенти.

Попередній перелік тем технологічних переділів Програми та Системи з пропозиціями для їх виконання викладачами і студентами дані на сторінках сайту http://ecoprofit.mozello.ru/socializacija/stranica-5/tematiki-tehnologicheskie-peredely-programmy/, http://ecoprofit.mozello.ru/socializacija/stranica-5/tematiki-tehnologicheskie-peredely-sistemy/,     http://ecoprofit.mozello.ru/socializacija/stranica-5/polnyj-perechen-programmy-i-sistemy/

 

Що робити? Боротися за зміни!

 

У своїй приватній переписці під враженням від статті відомого громадського активіста і блогера Олексія Мочанова, який запитує: «Що робити? - Біля корита одні зрадники Батьківщини і немає їм ні кінця, ні краю», я  висловив свою думку.

«Що робити? 

Киньте ВСЕ, ВІДТКРИЙТЕ ОЧІ, СТИСНІТЬ ЗУБИ, БОРІТЕСЯ ХОЧА Б ЗА ПЕРШІ ТРИ ПУНКТИ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ!»

Порядок дій.

1. Домогтися права народу на законодавчу ініціативу по Конституції.

2. Закріпити це право механізмом виконання - додати поняттю «соціальне забезпечення» (сьогодні розуміємо як матеріальне забезпечення державою народу) функцію зворотного зв'язку забезпечення права і свободи на волевиявлення і законодавчу ініціативу. Змінити сенс понять «соціальне забезпечення» і «соціальний працівник» (законний представник прав і свобод, адвокат). Закріпити за соціальними працівниками в т.ч. і обов'язок підтримання вертикалі законодавчої ініціативи народу за допомогою введення в єдину електронну базу даних інформації про волевиявлення громадян.

3. Ввести систему відкритого поточного рейтингу депутата (законодавця, управлінця, чиновника) з автоматичним перекриттям турнікета на роботі, з довічною втратою довіри народу при зниженні рейтингу нижче заданого рівня. Виборчий процес зробити не періодичним, а безперервним. Будь-яка особа в будь-який момент часу і в будь-якій точці світу має мати право зняти свій голос з однієї кандидатури і обов'язково віддати його іншій кандидатурі.

4. Ввести систему ціноутворення, за якою заборонити незаконне привласнення результатів чужої праці (спекуляцію) шляхом «накруток» власної рентабельності на контрагентські роботи і послуги. Обмежити рентабельність виробництва внутрішнього ринку. СТАБІЛІЗУВАТИ внутрішній ринок, перевести його в режим авторегуляції, виключивши безконтрольне зростання цін і виховання спраги злодійства у ближнього свого.

5. Поміняти систему оподаткування, зробивши її найнижчою за принципом «5.10» (5 % податок з продажу і 10 % податок на зарплату).

Гроші, як і будь-який вид енергії, - течуть тільки по шляху найменшого опору. Податки збирати на адресу місцевого самоврядування. На державні потреби віддавати не більше десятини зібраного.

6. Створити державний сектор економіки, якому передати всі без винятку стратегічні галузі науки, техніки і виробництва, сировинні та техногенні родовища. Ввести в дію інститут регуляторної політики держави та її виконання для підприємств промисловості, сільського та комунального господарства. Всі державні послуги оплачувати виключно через представництва банків державної власності. За рахунок державного сектора оплачувати утримання державних інститутів і соціальні потреби.

7. Опубліковувати на єдиному національному порталі структуру ціни на всі без винятку роботи і послуги для населення, всіма без винятку суб'єктами ринку соціальних і виробничих відносин держави. На порталі кожен громадянин повинен мати можливість створити свій кабінет для інтерактивного спілкування, оплати робіт, послуг і товарів, зауважень і претензій щодо відносин громадянина, держави та суб'єктів держави.

8. На базі вже існуючої в державі системи персоніфікованого обліку заробітної плати ввести систему автоматичної виплати соціальної допомоги на підтримку життєвого рівня громадян шляхом щомісячного іменного перерахування соціальної допомоги на поштове відділення громадян.

9. Ввести швейцарську систему збройних сил і самооборони населення.

10. Вести кримінальну відповідальність за підготовку, випуск та виконання законів і підзаконних актів, що суперечать Конституції та чинним Кодексам. Прибрати з обігу всі закони і підзаконні акти, що обмежують і заорганізовують діяльність громадян. Ввести обов'язкову персональну кримінальну відповідальність за претензіями юридичних осіб. Не вводити в дію жодної статті закону без введення відповідальності за порушення цієї статті.

11. Кримінальні покарання визначити не за термінами, а на час відпрацювання завданих злочинцем громадянам і державі матеріальних збитків. Позбавляти злочинця всіх прав. У вартість збитків включати прямі збитки від злочину, а також вартість утримання у місцях позбавлення волі(?), вартість квартир учасникам правоохоронної системи, судочинства, премії за піймання, витрати конвоювання і громадського контролю, податки і збори. Процес «відсидки» і відпрацювання боргу суспільству зробити публічним і загальнодоступним в онлайн режимі. Відмову від робіт приймати, як узаконену евтаназію - відмову від їжі, води і медичного обслуговування.

12. Визначити чергу, як незаконне без рішення суду позбавлення волі громадян на сукупний час, витрачений на чергу. Черга, організована групою осіб - організована злочинність. Черга, організована в масштабах країни - геноцид. Визначити покарання винних у створенні черги, відповідне сукупному часу, витраченому громадянами на чергу з урахуванням вимог п.11.

Зараз саме час поборотися за те, про що я написав. Адже владу не дають, - владу беруть» і "Святе місце пустим не буває".

Ви вже зрозуміли, що боротьба за Конституцію вже почалася? Ви вже зрозуміли, що Вас знову «мають на увазі»? ВИБОРІТЬ ПРАВО НАЗИВАТИСЯ ЛЮДЬМИ І САМОСТІЙНО ВИЗНАЧАТИ СВОЄ ЖИТТЯ!

ПЕРЕСТАНЬТЕ БУТИ РАБАМИ!

Я не закликаю до революційних дій і повалення влади насильницьким шляхом. Я, відповідно до Конституції України і ратифікованих міжнародних угод, пропоную еволюційну соціальну технологію повернення до правового поля унітарної Республіки Україна із зміною порядку управління узурпації влади на народовладдя. Я пропоную замінити періодичну виборчу систему на безперервну рейтингову систему вибору до комітетів Верховної Ради фахівців – представників народу. Оскільки народ України є єдиним безпосереднім джерелом влади, то він і тільки він повинен мати право законодавчої ініціативи державного утворення країни. На мою думку: треба виправити колізії понять в управлінні державою. І на це має виключне право тільки народ України.

Партійні вподобання повинні стати персональним хобі кожного громадянина, як заняття водним поло чи шахами. Країна не повинна бути заручником «партійних клубів за інтересами». Тільки народ без посередників має право на прямі вимоги до прямого управління державою та її інститутами. І тільки тоді, коли ми побачимо більшість представників якоїсь партії в органах управління державою, ми зможемо зробити висновок про перевагу певної ідеології серед інших. Це буде результатом довіри (і відповідних рейтингів) народу до думки і справ окремих особистостей.

ПЕРВИННИМИ є Люди і Громадяни - НАРОД. Рейтингова система - це безперервний процес із можливістю миттєвої реакції на професійну непридатність, зраду Батьківщині і інтересам народу. Народ не повинен ні в кого питати про можливість оперативної заміни її представників без втрати національних інтересів. Народ не повинен штучно втягуватися до протистояння і відкритої силової революційної боротьби на барикадах і в коридорах влади. Боротьба народу – це боротьба ідей і рейтингів інтелектуального наукового та прикладного рівнів соціальної спільноти. Культура боротьби інтелектів повинна формуватись за базі національної просвітницької діяльності не  на барикадах, а еволюційним шляхом на базі освітньої, наукової, виробничої, творчої діяльності Людей і Громадян, що складають Народ унітарної Республіки Україна.

Досягнення результату потребує загальної для всього народу України системи – соціальної технології просвітництва, а в недалекому майбутньому і управління. Назвемо таку технологію «Система безперервного поточного рейтингу депутата».

Також хочу висловитися щодо системи оподаткування «5.10». Цей приклад було прийнято, як найпростішу із публічно обговорюваних моделей оподаткування. Але, за простими і зручними для застосування цифрами стоїть і політика автора «5.10» відносно економічного устрою країни та її інтеграції із зовнішнім ринком. Ми прекрасно  розуміємо, що різницю між максимальною і мінімальною вартістю товару на зовнішньому ринку складає спекулятивна надбавка. Беззастережне використання цін на товари зовнішнього ринку для імпорту громадянами внутрішнього ринку, або сплата за товар, роботи і послуги внутрішнього ринку по цінах зовнішнього ринку, без застосування внутрішніх правил регуляторної політики держави, означає пряме перекладання великої долі сімейного бюджету Людей і Громадян нашої країни у кишені іноземних спекулянтів і вітчизняних злодіїв. Це зрада народу, і національним інтересам – Батьківщині. Однак, мої недавні орієнтовні розрахунки макроекономічних показників дали висновок, про достатнє оподаткування на рівні 3% з обороту (операцій купівлі – продажу). Безперечно, такі норми, насамперед до їх застосування, повинні бути ретельно перевірені експертною комісією за представництвом фахівців, територіальних громад України і затверджені відповідним «Законом ціноутворення і оподаткування» комітетом економіки Верховної Ради, обраним за рейтинговою системою народом України. Але, технологічна послідовність прийняття таких рішень повинна виконуватись: право законодавчої ініціативи народу по Конституції – відкритий поточний рейтинг депутата замість існуючої виборчої партійної системи…

Згадуючи вислів Козьми Пруткова (О. Толстого та братів Жемчужникових) «Зріть в корінь!», пропоную змінювати першопричину, а не наслідки. Такий підхід зробить вас вільними від непродуктивних витрат життєвого часу і енергії на негатив і зло, що породжується цим негативом, звільнить від депресій, надасть надію і віру в світле творче майбутнє. Треба кардинально змінити своє відношення до життя: риторику занепаду (нескінченне обговорення негативу) замінити на творчий процес складання планів і їх впровадження.

Мотивація створення Системи.

Україна завжди розташовувалася на перетині прямих і зворотних  логістичних шляхів із заходу на схід і з півночі на південь через центр Європи. Це значною мірою вплинуло на ментальність і національну свідомість народу, що продовжує жити на цій території. Це свободолюбний український народ із історичною практикою прийняття колективних рішень зібраннями громади «на Колі».

Звичай приймати життєво важливі рішення «на Колі», довгий історичний період часу стримував розбрат і войовничі дії сусідніх поселень на територіях сучасної України.

Завоювання територій Київської Русі (сучасної України) об’єднаннями племен, що сукупно пізніше назвали себе росіянами, а завойовані території -- Росією, і ведення подальших війн на цих територіях, спонукали загарбника перейти до монархічного одноосібного прийняття життєво важливих рішень, що більше підходило для військового часу, та знищували свободу волевиявлення корінного народу. Пізніше, диверсійно-підривними способами продовження війни за територію корінного народу і асиміляції українців у суміші народів – росіян, продовжувалося  насадження монархічного способу керування Україною. Не позбавилися ми цього і досі.

Усупереч Декларації про державний суверенітет та Конституції України, ратифікованих нами міжнародних договорів і декларацій, маємо законодавство, що дозволяє узурпувати владу, порушувати права і свободи Людини і  Громадянина України.

Однією з причин, що уможливлює таку диверсійну діяльність на території України, є відсутність запобіжників узурпації влади. Справжнє народовладдя унітарної держави повинно мати системний захист. Такий захист – це повернення до «Кола» без сепаратистських настроїв від найменшої територіальної громади до їх об’єднання у республіку Україна. Розпочати побудову такої виборчої системи можна із створення альтернативної, паралельної з існуючою, «Системи прийняття оперативних рішень територіальних громад України», до складу якої у подальшому увійде і виборча «Система відкритого поточного рейтингу депутата».

Ми пропонуємо еволюційний розвиток індустріальної держави з малим і середнім підприємництвом науково-технологічних напрямків розвитку, повернення моделі управління у правове поле республіки Україна. Час залишити «за бортом» розгляду класову систему і боротьбу з нерівністю, нав'язану теоретиками і практиками марксизму-ленінізму. Правами власності на засоби виробництва повинні володіти і користуватися абсолютно всі без винятку: і приватники, і колективісти, і держава, а головне - обійдені увагою століть територіальні громади. Не варто вплутуватися в непотрібні дії, що відбирають силу і енергію, - «поки пролетаріат б'ється на барикадах, наближені займають коридори влади». Паралельно з існуючою державною системою пропонуємо створити електронну «Систему прийняття оперативних рішень територіальних громад України». На цій же Платформі створити пробну, паралельну існуючій виборчу «Систему відкритого поточного рейтингу депутата». І тільки тоді громадяни країни дозволять пройти справжнім лідерам в коридори влади.

Це цілком можливо, бо науково-технічний прогрес в результаті свого надстрімкого цивілізаційного розвитку останніх років, створив інформаційні системи, що дозволяють набагато швидше приймати доленосні рішення Кола, ніж це може запропонувати монархічно-деспотична система. Треба тільки цим вчасно скористатися. 

Гуманітарна місія стабілізації соціального і економічного стану найбільшої в Європі країни, що з’єднує торгові шляхи континентів, принесе значний позитивний ефект не тільки народу України, але й іншим народам світу.

Що ми збудуємо?

Ми збудуємо мирну, але готову до всього індустріальну країну народовладдя найкращих в світі індивідуумів, які живуть в найкращій в світі країні, інтегрованій у світову спільноту своєю економікою і технологіями, але обмежують вхід до своєї системи «ринковій» спекуляції та іншим вадам зовнішнього світу. Ми збудуємо здоровий організм  здорової нації. Ми маємо реалізувати права і свободи не на папері, а на ділі. Ми маємо  залишити комплекси «меньшовартості» і звичку підлещуватися до всього «чужоземного».

Ми маємо сформувати завдання перейти від статусу об’єкта до статусу суб’єкта міжнародних економічних і політичних відносин. Ми маємо надати технологію як особистого, так і колективного прийняття зважених і суспільно узгоджених рішень щодо організації і впровадження нових життєвих норм соціального устрою та практичного самоврядування.

Запрошуємо творити добро, в колективі однодумців. Переконані: Ваша віра в добро, практична участь у впровадженні Програми і Системи зроблять світ кращим.

Назад

Вперед

До початку документ