3. МОТИВАЦІЯ

Історично Україна займає важливе для світу геополітичне розташування на перетині прямих і зворотних логістичних шляхів із заходу на схід і з півночі на південь через центр Європи. Це розташування значною мірою вплинуло на ментальність і національну свідомість народу, що продовжує жити на цій території. Це свободолюбний український народ із історичною практикою прийняття колективних рішень зібраннями громади «на Колі».

Правильність звичаю приймати життєво важливі рішення на Колі, довгий історичний період часу стримувало розбрат і войовничі дії сусідніх поселень на територіях сучасної України.

У супереч Декларації про державний суверенітет України та Конституції України, що разом із ратифікованими міжнародними деклараціями і договорами, складають правове поле України, сформувалось законодавче поле, що майже повністю не відповідає правовому полю, узурпує владу, порушує права і свободи людей і громадян республіки Україна.

Однією з причин, що уможливлює таку диверсійну діяльність на території України, є відсутність запобіжних способів узурпації влади. Справжнє народовладдя повинно мати системний захист.  Такий захист – це повернення до «Кола» від найменшої територіальної громади до їх об’єднання у республіку Україна. Розпочати побудову такої виборчої системи можна із створення «Системи прийняття оперативних рішень територіальних громад України», що в подальшому прийме до свого складу і «Виборчу систему відкритого поточного рейтингу на посаду народного управління державою».

Ми пропонуємо еволюційний розвиток і повернення у правове поле республіки Україна:

- правами власності на засоби виробництва повинні володіти і користуватися абсолютно всі без винятку: і приватники, і колективісти, і держава і головне - обійдені увагою століть територіальні громади;

- не вплутуватися в непотрібні дії (майдани та ін.), що відбирають силу і енергію, - «поки пролетаріат б'ється на барикадах, наближені займають коридори влади»;

- і, коли всі без винятку люди і громадяни країни (охорона, війська, чиновники, селяни, робітники і службовці, їхні діти і батьки, ...) в сім'ях на роботі і на вулиці будуть говорити про те, що вони живуть в «задзеркаллі», адже справжні лідери і закони тут, - в  Системі, всьому без винятку населенню в ошатних костюмах з дітьми за руку і батьками під руку, з повітряними кульками вийти на вулицю, і дати пройти справжнім лідерам в коридори влади.

Здорові позитивно настроєні миролюбні «маси» народу повинні поглинути все. – Це здоровий еволюційний розвиток суспільства.

Це можливо, і насправді, дуже близько до впровадження, бо науково-технічний прогрес в результаті свого над стрімкого цивілізаційного розвитку останніх років, створив інформаційні системи, що дозволяють набагато швидше приймати доленосні рішення Кола, ніж це може запропонувати монархічно деспотична система. Треба тільки цим вчасно і влучно скористатися. 

Гуманітарна місія стабілізації соціального і економічного мирного стану найбільшої в Європі країни, що з’єднує торгові шляхи континентів, принесе значний позитивний ефект не тільки народу України, але й іншим народам світу.

Що ми будуємо?

Ми  будуємо мирну, але готову до всього індустріальну країну народовладдя кращих  індивідуумів, які живуть в  країні, інтегрованій у світову спільноту своєю економікою і технологіями, але обмежують вхід в свою систему ринковій спекуляції та іншим вадам зовнішнього світу. Ми будуємо здоровий організм (народ) здорової нації (людей і громадян). З нами повинні хотіти спілкуватися і жити, нас повинні хотіти ставити в приклад дітям і онукам. Ми реалізуємо права і свободи не на папері, а на ділі. Ми залишаємо комплекс «меншуватості» і забобони підлещування до всього стороннього, тільки не до свого. Приклад - це ми. Ми - перші. Ми кращі.

Ми повинні надати технологію як особистого, так і колективного прийняття зважених і суспільно узгоджених рішень щодо організації і впровадження нових життєвих норм соціального устрою, та практичного самоврядування. 

Це повинна бути Система прийняття оперативних рішень територіальних громад України.

Назад

Вперед

До початку документу