КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПОГОДЖЕННЯ
СТВОРЕННЯ ПАРТІЇ ЖЕРТОВНОГО ТИПУ –
ІНСТРУМЕНТУ ПЕРЕХОДУ  
ДО БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ

PGF - версія (загрузити)

В результаті ознайомлення з настроями громадян України щодо необхідності змін в управлінні нашою країною, виникає ряд основних принципових проблем, без вирішення яких суспільство не буде здатним здійснити правильний еволюційний перехід до нової СИСТЕМИ ВЛАДИ.

Суспільство повинно об’єднуватись навколо МЕТИ і ЗАДАЧ, що треба виконати задля досягнення МЕТИ. СИСТЕМА ВЛАДИ формується на етапі виконання задач, – це той організаційний інструмент суспільства, що забезпечить його стабільність і сталий розвиток на багато майбутніх поколінь.

Цим документом пропонується у формі опитування з’ясувати відношення громадян до принципових питань існування української нації та демократичного у межах діючої Конституції України способу зміни СИСТЕМИ ВЛАДИ.

На підставі аналізу результатів запропонованого опитування будуть зроблені і опубліковані висновки, що стануть (або «НІ») підґрунтям для подальших практичних дій на шляху нашої країни, як Республіки до впровадження демократичних змін на основі безпосереднього народовладдя.

Опитування пропонується у табличній формі, де на кожне питання є три варіанти відповіді: «ТАК», «НІ», «Інше» - це «ОСОБИСТА ДУМКА» громадянина.

Якщо є що особистого висловити відносно заданого питання, - напишіть у варіанті «Інше», а потім надайте однозначну відповідь «ТАК» чи «НІ», або зовсім ніякої.

Для допомоги у з’ясування суті питання автор цієї форми опитування надає пояснення власного вибору.

Допоміжні матеріали для усвідомлення вибору розміщені у Каталозі статей і розділів сайтів автора.

Це тільки основні положення Концепції, що обґрунтовані і розписані у працях з економіки і статтях автора.

Для втілення потрібні: команда, лідери, кошти.

Згодних з Концепцією і зацікавлених у її втіленні запрошую до обговорення питань співпраці.

З повагою,

Автор Концепції

Петроченков Валентин Георгійович

sbi315000@gmail.com