1. РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ДОХОДІВ

ЛОГІКА РОЗПОДІЛУ

ФУНКЦІЙ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ДОХОДІВ

ПРИ СТВОРЕННІ СПІЛЬНОГО

Всі щось ділять …

У передмові перекладача Тетяни Монтян книги Елінор Остром «Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії», за яку вона в 2009 році отримала Нобелівську премію, написано: 

«За півстолітню дослідницьку роботу Остром вдалося вирішити знамениту дилему біолога Гарретта Хардіна (сформульовану у статті «Трагедія спільного» в авторитетному науковому журналі The Science у 1968 році). Остром довела, що «безжальна трагедія» не є неминучою. Якщо люди співпрацюватимуть один з одним, контролюючи спільне використання ресурсів і застосовуючи належні правила управління ними, вони цілком можуть уникнути трагедії».

Більш того, детальний аналіз майже тисячолітніх фактичних документально підтверджених матеріалів облаштування громадами різного географічного розташування спільного життя, розподілення і управління спільними ресурсами, показує, що успіх у цьому мають саме громади, що вдало керують іншими соціальними утвореннями.

Практика показала, що саме громади за для збереження своєї популяції можуть найбільш доцільно розподіляти і керувати спільними ресурсами.

У своїх лекціях по всій країні Тетяна Монтян обґрунтовує доцільність законодавчого забезпечення норм і правил розподілення спільного та використання звичаєвих правил, бо саме ті країни, де такі питання вирішені правильно, є найбільш успішними.

Однак, крім поділу, треба займатися ще й творенням.

У процесі творення нічого з нічого не народжується.

Спільно «народжене» вже розділене до його створення, потім експлуатується, потім результати додаткового продукту знову діляться.

Для стійкості системи, спільно створюваного ресурсу, важливо справедливо дотримати пропорції:

- вкладеного;

- власності на загальне яке експлуатується;

- вироблене.

Результат творення (технологія, товар, послуга) - сукупність пов'язаних в один процес засобів і зусиль, що представляють собою Матеріальні активи (МА) і Нематеріальні активи (НМА).

На балансі підприємства витрачені зусилля і ресурси на створення чогось відокремленого враховуються в грошовому вираженні як сума МА і НМА.

Отже. Спробуємо почати з найбільш простого і перейти до складнішого.

1. МА і НМА володіє (розпоряджається) одна особа, вона ж хоче бути одноосібним власником підприємства.

100% балансових коштів і результатів праці зі створення нового чогось належать цій одній особі. Якщо одноосібний власник підприємства залучає кошти (МА і НМА) і розпоряджається цими коштами, то він ставить на баланс залучені кошти, оплачує їх власникам право такого розпорядження і враховує ці витрати на балансі підприємства.

2. Одній особі належать МА, іншій особі належать НМА.

Справедливо, з нашої точки зору, було б припустити, що жодна зі сторін без іншої сторони створити нове щось не зможе. Тому володіння балансом і співвідношенням в балансі МА:НМА має бути 50:50. Оскільки походження МА може бути різне (власні кошти, кредит, інвестиції третіх осіб, оренда, лізинг, концесія тощо), то можливо припустити, що необхідно буде в структуру витрат виробництва покласти витрати за користування такими залученими МА, - точно так, як і в разі одноособового користування підприємством, але запозиченням МА і НМА. Зазвичай, вартість запозичення таких рессурсов - МА повинна складати близько 5% річних, в окремих рідкісних і безвихідних випадках, - до 10% річних. Логічно буде в цьому випадку прийняти, що користування НМА має коштувати не менше, ніж користування МА. Таким чином, собівартість витрат буде містити витрати по залученню МА і такі ж витрати із залучення НМА. З сукупного доходу виробництва будуть відніматися сукупні витрати, формуватися оподатковуваний дохід. Після оподаткування сформується сума чистого прибутку, яка буде розподілена між учасниками підприємства порівну - 50:50.

3. Власників МА і НМА більше, ніж двоє і бажаючих бути учасниками підприємства теж більше двох.

Спробуємо в першому наближенні визначити можливу кількість учасників і розподілити їх частки участі на прикладі техногенного родовища Західної України - розсолів Домбровського карєру м. Калуш Івано-Франківської області. Додаткова участь в спільному підприємстві можлива тільки в разі розподілу функціонального навантаження на нових учасників, тобто диференціації МА і НМА за функціями (функціональному призначенню).

Структура участі приведена в Таблиці 1 нижче.

Принципові правила при складанні таблиці:

1) для того, щоб справедливо нарахувати рівну відсоткову ставку за користування МА і НМА, оцінка їх сукупних витрат для амортизації (списання) на собівартість повинна бути однаковою (рівною);

2) будь-які залучені особи, які вносять свою частку у вигляді МА або НМА, повинні отримувати винагороду (компенсацію) за свій внесок, пропорційний своєму вкладенню (участі) в грошовому вираженні. 

Таблиця 1.

Найменування вкладу Витрати на 1 тону продукції, $ Витрати за рік на 1,5 млн. т продукції, $, млн. Витрати сумарні, $, млн. % до витрат МА чи НМА окремо % до загальних витрат (сума) МА і НМА
1 МА, в т.ч.: 17,05 25,575 511,50 100,00 50,00
1.1 Фінансування (кредит чи інвестиції) у повному обсязі, 100% Річна плата за фінансові ресурси $336,5 млн.*5% = $16,825 млн. Витрати на тону продукції $16,825 млн. / 1,5 млн. т/рік = $11,22/т 11,22 16,825 336,50 65,79 33,615
1.2 Ресурси територіальної громади (ТГ), в т.ч. 5,83 8,750 175,00 34,22 17,110
1.2.1 Територія Об’єкту, включно під'їздні шляхи: сума біля 1 000 Га * $600/рік * 20 років = $12 млн. (в т.ч. кар’єр 180 Га) Річна плата 1 000 Га * $600/рік = $0,6 млн. Витрати на тону продукції $0,6 млн. / 1,5 млн. т/рік = $0,4/т 0,40 0,600 12,00 2,35 1,175
1.2.2 Сировина, ___________ 16,3 млн. т. по договірній ціні $10/т складає $163 млн. Річна плата $163 млн. / 20 лет = $8,15 млн. / год Витрати на тону продукції $8,15 млн. / 1,5 млн. т/рік = $5,43/т 5,43 8,150 163,00 31,87 15,935
             
2 НМА, в т.ч.; 17,05 25,575 511,50 100,00 50,00
2.1 Ліцензія на використання технічного ноу-хау – технології (базової на виробництво в цілому і вкладені технології на вузли, агрегати, пристрої, системи, тощо…). Роялті за рік $409,2 млн./ 20 років = $20,46 млн./рік. Витрати на тону продукції $20,46 млн./рік / 1,5 млн. т/рік = $13,64/т 13,64 20,46 409,20 80,00 40,00
2.2 Ліцензія на використання Проекту (авторське свідоцтво). Роялті за рік $51,15 млн./ 20 років = $2,5575 млн./рік; Витрати на тону продукції $2,5575 млн./рік / 1,5 млн. т/рік = $1,705/т 1,705 2,5575 51,15 10,00 5,00
2.3 Ліцензія на використання гудвіл (документи створення, запуску у виробництво і експлуатацію). Роялті за рік $51,15 млн./ 20 років = $2,5575 млн./рік; Витрати на тону продукції $2,5575 млн./рік / 1,5 млн. т/рік = $1,705/т 1,705 2,5575 51,15 10,00 5,00
             
  ВСЬОГО: 34,10 51,15 1 023,00 100,00 100,00

Аналіз даних Таблиці 1.

1. Витрати за використання залучених рессурсов, які відносяться на собівартість виробництва, становлять $ 34,1 на кожну тонну виробленої продукції. Оскільки обсяг виробленої продукції становить 1,5 млн. т при питомих витратах $ 34,1 / т, то сумарні витрати складуть $ 51,15 млн. А якщо цю суму призвести до питомих витрат сировини, що переробляється обсягом 2,5 млн м3, то вони складуть $ 20,46 / м3 при повних планових витратах $ 100 / м3.

2. Річна амортизація і використання ресурсів ТГ становить $ 8,750 млн., або при курсі 1:26 - 227,5 млн. грн. Це компенсаційні кошти за використання ресурсів без урахування доходу підприємства.

За статистичними даними 2013 року чисельність населення міста Калуш Івано-Франкувської області становила 67584 осіб.

Компенсація за використання ресурсів громади на кожного жителя (жит.) міста складе 227,5 млн. грн. / 67 584 жит. = 3 366,2 грн. / чол. (280,5 грн. / жит.) в місяць.

Оскільки, використовуваний на території Об'єкту і його територіальної громади, ресурс є ресурсом не тільки цієї територіальної громади, а й усієї країни, то я думаю, що десятина від доходу за використання цього ресурсу територіальною громадою міста повинна перераховуватися територіальній громаді області, а десятина доходу територіальної громади області, - перераховуватися територіальній громаді країни - унітарної республіки Україна.

Сумарний розрахунковий дохід технології становить $ 203,22 на кожен перероблений кубічний метр техногенного відходу (сировини).

При переробці комплексом 2,5 млн. м3 на рік, сумарний дохід складе $ 508,05 млн.

Відповідно до Таблиці 1 ресурсні акції територіальних громад складають 17,11% від загальної кількості. Це означає, що частина доходу, що належить ТГ складе $ 508,05 млн. * 17,11% = $ 86,93 млн. на рік при курсі $ 1: 26 грн. це складе $ 2,260 млрд. грн.

При виробництві 1,5 млн. т продукції усереднений дохід на кожну тонну продукції складе $ 338,7. При наявності в місті 67584 жителів дохід на кожного жителя складе 33 441,51 грн. на людину в рік, або 2786,79 грн. в місяць.

Підсумовуючи компенсацію за використання рессурсов і дохід виробництва, сумарний дохід на одного жителя міста складе 3 366,2 грн. + 33 441,51 грн. = 36807,71 грн. Якщо відняти десятину податків в ТГ області, то річний дохід в розпорядженні кожного жителя міста складе 33 126,94 грн. (2 760,59 грн. / міс.).

ВИВОДИ.

Впровадження нової технології переробки техногенного відходу за розглянутою схемою на об'єкті в місті Калуш Івано-Франківської області України дасть наступні результати.

1. Ліквідує місцеве поточне тяжке екологічне становище і дозволить запобігти екологічній катастрофі європейського масштабу.

2. Поверне місту Калуш містоутворюючі функції і надасть близько двох тисяч робочих місць.

3. Дозволить зробити рекреацію зони екологічного лиха.

4. Створить прецедент створення об'єкту великої промисловості на основі народної кооперації територіальних громад.

5. Забезпечить соціальний внесок в розмірі близько $100 в місяць на кожного новонародженого, дієздатного і недієздатного громадянина міста.

Назад

Вперед

До початку документу